The Swedish Paleocon

Kulturrevolution från höger!

Några rader om ungsvenskor

Kategori: Feminism, Män/Kvinnor, Politik, Sverigedemokraterna, Taktik, Ungsvenskarna

 
Det är antagligen fler än jag som noterat att Sverigedemokraterna under en tid alltmer profilerat sig med yngre kvinnor, inte minst under den senaste valrörelsen. Jag skulle med denna korta artikel vilja måla ut lite för -och nackdelar med detta, samt lite potentiella fallgropar.

Det är inte någon raketforskning att förstå anledningarna till den alltmer tilltagande femininiseringen av SD. Partiet har länge haft ambitionen att locka fler kvinnliga sympatisörer för att på det sättet bredda sin väljargrupp. Mot bakgrund av detta har man ändrat om sin kommunikation till att exempelvis mer inkludera arbetsförhållanden i vården och andra ”mjukare” frågor som angår många kvinnor inom SD:s socialgrupp. I samband med att valrörelsen närmat sig har man dessutom lyckats dra till sig en rad yngre kvinnor till ungdomsförbundet, personer man gärna skyltar med. 

Fördelarna tror jag är uppenbara för de flesta av er: (1) Kvinnor lockas av andra kvinnor. (2) Unga kvinnor har en lugnande effekt då de ger ett betydligt mer behagligt intryck än sina manliga partikamrater. (3) I en mansdominerad rörelse är det per definition brist på kvinnor. Unga kvinnliga affischnamn kan både locka nya sådana förmågor, samt ge de ensamma männen något att fästa blicken vid. (4) Kvinnor representerar normalisering och status quo, något som SD desperat vill uppnå. Man vill konsekvent tvätta bort sin tidigare profilering som avant garde inom svensk politik (ex. ”Vi säger det du tänker”). SD har ju blivit ”ett stort parti nu” och måste därför också kommunicera det. 

Överlag är detta positivt. Någonstans måste vi förstå att SD bör ”spela ut sin roll”, det vill säga få inflytande i politiken, innan radikalare alternativ som AfS kan börja vinna mark. Unga kvinnors normaliseringseffekt är ett steg mot något bättre. Med det sagt finns det nackdelar, risker och tecken på dåligt genomförande av SD. Här är några tänkbara baksidor: (1) Kvinnorna riskerar att pacificera männen på samma sätt som porrindustrin gör. Handling stannar vid tanke. Drivkraften kanaliseras till att surfa runt på nätet. En annan, ännu större risk, är att ett större antal män medvetet eller undermedvetet anpassar sina egna uppfattningar efter kvinnornas i ett sätt att blidka dem, exempelvis genom att börja kalla sig ”konservativa feminister” bara för någon snygg tjej gör det. (2) Hur vet vi vilka drivkrafter dessa kvinnor har? Att vara ”höger” är idag ett enkelt sätt att få uppmärksamhet på som ung tjej. Kan man sedan göra en karriär inom SD på köpet så är det ännu en drivkraft. Notera att jag varken känner, eller ens har träffat, någon av de kvinnliga affischnamn jag syftar på. De har säkert vissa färdigheter. De har säkert också en del rent ideologiska motiv bakom sitt engagemang. Men hur ser prioriteringsordningen ut? Tyvärr vet vi idag att SD och Ungsvenskarna domineras av karriärister med egocentriska mål. Det verkar gälla dem flesta, kvinnor som män. (3) Är det rimligt att ge ungsvenskorna viktiga poster och uppdrag? Återigen så är det givetvis omöjligt för mig att med säkerhet avgöra huruvida en specifik ung tjej inom Ungsvenskarna är kvalificerad eller ej, samt kvalificerad i relation till sina manliga partikamrater. Dock kan man fråga sig om det verkligen är en bra idé att exempelvis utse en 18-årig småtjej till kommunalråd på Gotland. Vad vet man i den åldern? Mina kunskaper var minst sagt begränsade inom många viktiga områden då jag var 18. (4) Kan den kvinnliga närvaron korrumpera organisationen? Ja, det gör den antagligen redan. Jag får regelbundet reda på historier om degenererade beteenden inom SD med grenar. För en ung kvinna är det enkelt att nyttja sin kropp för att stilla sin hunger på makt, pengar och uppmärksamhet. Bör man därför stänga ute dem? Nej! Däremot måste ledningen ge rätt signaler och motarbeta vänskaps -och sexualkorruption. Tyvärr har åtminstone inte jag kunnat se något sådant. Förhoppningsvis har jag fel. (5) Vad får kvinnors närvaro för konsekvenser på sakpolitiken? Säkert en hel del. Det ämnet förtjänar dock en egen artikel. 

Kommer SD:s taktik att fungera? Sannolikt både ja och nej. Att använda kvinnor i valmaterialet är antagligen något bra. Att försöka locka med ”mjuka frågor” är däremot ingen vinnande strategi egentligen, även om jag anser att bättre förhållanden i vården är ett bra förslag i sig. Kvinnors sympatier är i hög grad baserade på redan rådande narrativ, oavsett vad dessa narrativ är. De går sällan i bräschen för nya idéer men kan vara bra som ”tipping point” när väl ens idéer börjar få fotfäste. De är också utmärkta försvarare av rådande narrativ, vilket även kommer gälla den dagen nationell konservatism styr. Kvinnor är nämligen primärt följare och försvarare, vilket är evolutionärt betingat. Kvinnans större behov av trygghet ger henne inte samma möjlighet att stå i frontlinjen för förändring (för att förtydliga är detta endast en tendens och det finns definitivt undantag hos båda könen). 

Den dagen SD normaliserats kommer kvinnorna komma följande efter oavsett politik. Se bara på Adolf Hitler och dennes höga populäritet hos det täckta könet. Möjligtvis skulle man kunna lyfta fram extra ”omhändertagande” frågor så som konservativ familjepolitik. Men att alltför hårt trycka på de mjuka knapparna kommer enbart utsätta partiet för en osund konkurrens från många andra partier med ett betydligt starkare varumärke inom detta politiska segment. Just det kan vara en av de största fallgroparna med tjej-taktiken. Med alltför många ”hippa brudar” i ledande positioner riskerar partiet, om vi har otur, att förflyttas till exakt de områden som både är osunda för både partiet som för landet. 


 

The Swedish Paleocon

@swedishpaleocon  

En kort eftervalsanalys

Kategori: Alternativ för Sverige, Gustav Kasselstrand, Metapolitik, Politik, Sverigedemokraterna, Val2018

 

Detta är en kort analys av det svenska valet 2018. Jag har egentligen inte så mycket att tillägga när redan ett större antal personer sagt sitt. Du som läser detta är antagligen lika besviken som jag över att både SD och AfS gjorde relativt dåliga val. 

Vilka negativa slutsatser kan vi då dra? Jo, följande: 

-Vi har överskattat vår egen storlek. Inte så konstigt. Vi har hamnat i ett läge där våra egna supportrar syns och hörs mycket på nätet och i sociala medier. Det är givetvis bra i sig men har bidragit till att trissa upp våra egna förväntningarna till orealistiska höjder. Den nationella/”Sverigevänliga” rörelsen har blivit samma sak på nätet som vänstern är på gatan. Vänstern framstår som större än den faktiskt är genom att mobilisera vid demonstrationer och torgmöten (även om mobiliseringen minskat). Samma sak kan härmed tillskrivas högern, fast på internet. 

-De mätinstitut som förra valet prickade SD bäst har i år varit katastrofalt felaktiga. Kan detta ha skapat en falsk säkerhet kring valets utfall? 

-Hjärntvätten sitter antagligen djupare hos många än vi kunnat ana. Att Sverige är ett extremt land vet vi. Men att väljarna i praktiken röstade för exakt samma parlamentariska läge är svårsmält för många av oss, inklusive mig. Tyvärr lever många svenskar efter devisen ”det som inte händer mig, händer ingen annan”. Så länge de flesta svenskar lever i en trygg och segregerad miljö så kommer inte mycket att ske.  

-Sossarnas relativa framgångar (eller att de åtminstone gjorde bättre ifrån sig än i mätningarna) beror som förra gången delvis på att icke-européer röstar på dem. Ingenting nytt eller sensationellt här.      

Finns det några positiva slutsatser vi kan dra? Ja, det gör det:  

-Precis som Tino Sanandaji påpekar så har retoriken från de andra partierna förändrats markant sedan valet 2014. Både S, M och KD har denna gång gått till val på att i olika utsträckning minska invandringen. Visst, man kan så klart ifrågasätta huruvida de kommer hålla sina löften och hur djupt rotad förändringen sitter (antagligen inte så djupt). Det intressantaste här är dock att cirka två tredjedelar av väljarkåren i någon utsträckning röstat för invandringsstopp (möjligtvis bör man dra av några procentenheter på sossarna då många av deras väljare är MENA-utlänningar). Det gör åtminstone samma väljarkår mottagliga för delar av vårt budskap, vilket i sin tur skapar en bra grogrund inför framtiden. 

-Det går inte bakåt i alla fall. Jag har en hel del personer i min bekantskapskrets som bytt från S till SD och som åtminstone inte är fientliga till AfS (några kanske till och med kan uppgradera sin röst till 2022). Tyvärr kan man tycka att det går för långsamt. 

-Gatuvänstern har kraftigt minskat. Det räcker att du mins förra valrörelsen för att notera detta uppenbara ras. Att SD:are och AfS:are varit fler än sina motdemonstranter på ett stort antal torgmöten är något positivt och lovande. Istället har aggressiva utlänningar blivit det stora hotet i offentligheten.

-Vänstern har blivit mindre batik. De allra värsta vänsterpartierna MP och F! har rasat till förmån för något mindre tokiga sådana. Utöver det har vänstern totalt minskat med ett antal procent. Är detta bra eller dåligt? Både och. Hellre sossar än miljöpartister. Å andra sidan är lite galenskap på vänsterkanten bra för att kristallisera vänsterns ideologi.  

Vad blir konsekvenserna av detta val? 

Det vore fel att hävda att allt är kört. Vi har fler tillfällen på oss att rädda Sverige, som Kasselstrand brukar uttrycka det. Med det sagt är vi alla medvetna om att klockan tickar. Den demografiska förskjutningen förminskar våra chanser för varje val. Under de kommande åren kommer ytterligare hundratusentals medborgarskap delas ut, varav nästan alla av dessa nya röstberättigade kommer rösta vänster. 

Utöver att S och V får nytt valboskap så kommer landet vanskötas ytterligare och det finns risk att damluckorna öppnas igen.

Vad måste göras?

Mycket berättigad fråga som inte är helt lätt att svara på. I det korta loppet blir metapolitiken ännu viktigare för att kunna påverka hela det politiska spektrat. Någon skrev på Twitter att 2018 års val kommer bli ungefär som presidentvalet i USA 2012. Alltfler svenskar kommer inse att vänsterpartier är utlänningspartier. Detta kan eventuellt bli en nyttig väckarklocka för många. Vi som bedriver metapolitik bör spä på detta narrativ. Gör det tydligt för folk att vänstern motarbetar deras intressen, både som grupp och som individer. 

Under kommande mandatperiod kommer sannolikt liberaler och socialister gå ihop för att stoppa SD:s inflytande. Till dem som sitter i Alliansen och samtidigt har något som helst konservativt sinnelag bör vi förstärka sambanden mellan liberalism och socialism, dessa två grupperingars likheter och tala om varför de har så lätt att samarbeta i alla viktiga frågor. På det sättet avdramatiseras riktig konservatism och steget till ett M-KD-SD-samarbete blir kortare.  


The Swedish Paleocon
@swedishpaleocon

 

AfS = det egentliga SD

Kategori: Alternativ för Sverige, Boomers, Gustav Kasselstrand, Sverigedemokraterna, Tips

 

Denna artikel är specifikt riktad till dig som är en del av, alternativt sympatiserar med, den sverigevänliga rörelsen och som dessutom är lite äldre. Du är antagligen född mellan 1940-1960 och brukar räknas som en klassisk baby-boomer. Till skillnad från andra skribenter inom min sfär författar jag inte denna text för att klanka ner på dig, utan för att bidra med hjälp och vägledning. 

Jag har varit inne i era Facebook-grupper och kan konstatera att vissa av er är helt oresonliga när det kommer till att diskutera huruvida man ska lägga sin röst på SD eller AfS. Eftersom du har läst så här långt är du antagligen inte en av dem. En del av er är vad man kallar ”nyvakna” i era politiska övertygelser. Ni har röstat på sossarna och moderaterna i alla val fram tills ganska nyligen. Ni har upptäckt att de gamla partierna inte längre tjänar era intressen och att de är skadliga för vårt land. I fyra år har ni väntat. Väntat på att få ta hämnd genom en röst på SD. Kanske har du redan bestämt dig. Men om du fortfarande har ett öppet sinne så skulle jag vilja att du fortsätter läsa. 

När Alternativ för Sverige lanserades i mars bidrog det till att röra runt i grytan. Plötsligt var inte din analys lika vattentät längre då SD plötsligt fått konkurrens från en uppstudsig nykomling. Jag kan förstå din initiala motvilja mot AfS. Det är inte kul att tvingas omvärdera sina resonemang. Särskilt inte om man hatar att ha fel (jag känner en och annan sådan person). Själv har jag omvärderat ett antal större resonemang och då är jag ganska ung. 

En sådan omprövning var min syn på först borgerligheten och sedermera även SD. Jag har alltid varit konservativ/”höger”. Den första stora omvälvningen inom mitt politiska liv var då jag insåg att borgerligheten aldrig kommer att åstadkomma någonting, samt att de heller egentligen inte vill göra det. Därefter sympatiserade jag med SD, även om jag aldrig blev medlem i partiet. Tiden gick och jag kunde identifiera två större brister inom Sverigedemokraterna: 

-Partikulturen. Efter riksdagsinträdet började fel folk att dra sig till partiet. Partifolket utgjordes dessförinnan av en övervägande del idealister. Efter inträdet blev det mycket mer opportunt att vara sverigedemokrat. Därav drog partiet till sig karriärister som framförallt tjänade sig själva istället för ”saken”. Därtill skedde förändringar internt i takt med att ledande SD-företrädare korrumperades av makt och höga löner (detta är för övrigt ganska naturligt, även om det inte är försvarbart). Det första symptomet på detta problem var omotiverade uteslutningar och att karriäristerna klippte banden med idealisterna (läs: gamla ungdomsförbundet SDU). 

-Partiets liberalisering. Partiets väg bort från nationalismen har pågått länge och har hittills varit ett framgångsrecept sett till opinionssiffror. Med tiden kände jag dock att partiet tappat siktet mot målet. Syftet med den politiska kampen var inte längre att förändra helheten, att förändra hela det politiska spektrumet. Syftet blev att ”bli ett stort parti” oavsett hur mycket budskapet urvattnades. Denna strategi, i kombination med karriärismen, gav förödande synergieffekter då inte enbart fel typer av personligheter drogs till partiet, utan också personer av helt annan ideologi. Resultatet kan vi se idag. SD:s närmande till Moderaterna har inte enbart med taktik att göra (även om det är en komponent). Det handlar också om en liberalisering som fått konsekvensen att partiet varken förespråkar det som deras sympatisörer vill ha eller det som de tror att SD vill. 

Sverigedemokraterna sitter i en underlig sitts som är både positiv och negativ för dem. SD:s sympatisörer, där du själv antagligen ingår, tror att SD är radikalare än vad de egentligen är. Medias svartmålning av partiet är en orsak. En annan tror jag är många människors ointresse för politik. I detta fall är felbilden av SD till en övervägande del positiv för partiet. Det paradoxala är dock att samma felbild förhindrar samarbeten mellan SD och andra partier. Alltså har vi en situation där SD både kan plocka väljare som är radikalare än dem själva, samt väljare som är mer mittenorienterade i linje med det nya SD. Samtidigt är felbilden ett hinder för Sverigedemokraternas verkliga maktinträde, trots att de fått många nya väljare. Därav försöker man närma sig Moderaterna i i stort sett alla viktiga frågor (EU, NATO, invandring/återvandring etc.). Hittills har taktiken fungerat då man ”ändå plockar alla invandringskritiker”. 

I just detta läge kommer AfS in i bilden. Partiet är i positiv mening det som SD var förr (om man subtraherar SD:s många barnsjukdomar) i både politisk och strukturell mening. Människorna bakom är idealister som gått sin egen väg. Deras lojalitet till de sverigevänliga idealen är redan beprövad då de själva valde att kastas ut ur partiet istället för att lägga sig platt inför liberaliseringen i utbyte mot fina positioner (Kasselstrand själv erbjöds, i utbyte mot hans avgång som ungdomsförbundets ordförande, en topposition som partiets budgetchef). Rent politiskt så ligger AfS:s politik närmare dina förväntningar om SD, än vad de faktiskt gör till SD. Detta har sagts många gånger förut men vi tar det igen: 

-SD vill tyvärr inte att människor som kommit hit och inte bidragit till vårt land ska åka hem. Att bara skicka tillbaka kriminella och några tusen zigenska tiggare duger inte för att återställa Sverige och rädda dina pensionspengar. 

-SD visar ingen vilja att få ut Sverige ur den sammanslutning som gör svenska politiker (och i förlängningen dig!) maktlösa inför utländska byråkrater, närmare bestämt Europeiska unionen. Att bara förespråka en folkomröstning (en votering man för övrigt inte kommer att driva vid förhandlingsbordet) är i sig inget stöd för en Swexit. 

-SD förespråkar inte ett invandringsstopp, även om deras förslag skulle minska inflödet jämfört med dagens nivåer. Liberaliseringen har gått för långt. 

-SD är på väg att lämna kravet på svensk neutralitet då kritiken mot svenskt NATO-medlemskap allt mer tonas ner. I övrigt blir partiet mer och mer influerat av neokonservativa strömmingar. 

-SD kan inte beskrivas som ett särskilt värdekonservativt parti då man förespråkar både fri abort (om än sänkt abortgräns), ”homogifte” och homoadoptioner. 

-Som om detta inte räckte så är min tyngsta kritik av SD att partiet helt verkar sakna en helhetsbild över de problem vi har och de lösningar vi behöver. Trots att problemen i samhället eskalerat så väljer SD-ledningen att föreslå mellanmjölkslösningar. De förstår inte att om problemen förvärras måste lösningarna bli radikalare. Sverigedemokraterna har därmed tyvärr blivit en del av etablissemanget, vilket är en mycket tragisk utveckling som jag gärna hade sluppit att konstatera.

Det du som baby boomer borde fundera på till valet är om det överhuvudtaget spelar någon roll ifall SD blir största parti, om de ändå är så urvattnade att de inte är villiga att skapa den förändring vi önskar.  


 

The Swedish Paleocon

@swedishpaleocon