The Swedish Paleocon

Kulturrevolution från höger!

Organiserade minoriteter och oorganiserade majoriteter

Kategori: Politik

 Vad är det egentligen som påverkar ett samhälles utveckling? De flesta svenskar skulle antagligen hävda att det är den stora massan, att ”allas röst väger lika tungt”. Och, ja, detta stämmer i det långa loppet i alla demokratiska system. Men vad är det som flyttar massorna? 

 Mot vad många tror har antalet ganska liten betydelse när det kommer till att nå makt och inflytande. Visst, antalet är så klart inte oviktigt. Många följare ger ringar på vattnet i form av spridning och försörjning (exempelvis donationer etc.). Dock är de flesta människor i ett samhälle mer eller mindre obetydliga när det kommer till att utveckla ett samhälle kulturellt och politiskt. Den stora massan är för det mesta tyst och passiv. Den är också flytande kring någon form av ”mitten”. En politisk mitten är nödvändig för ett samhälles välmående då utvecklingen annars avstannar. Ett samhälle utan en mitten är polariserat, instabilt och inte sällan våldsamt. Sådana samhällen står stilla. 

 Den politiska mitten kan dock vara på olika platser vid olika tidpunkter. I Sverige ligger den politiska mitten vid Socialdemokraterna och Moderaterna. I Ungern däremot står den huvudsakliga politiska kampen mellan det nationalkonservativa regeringspartiet Fidesz och nationalistpartiet Jobbik. Därmed ligger den politiska mitten i Ungern betydligt längre högerut än i Sverige. När det kommer till att flytta mitten åt det ena eller andra hållet har den stora massan mycket liten påverkan. Istället är det organiserade minoriteter som påverkar hur de stora massorna kommer att röra sig. 

 Man skulle kunna beskriva den stora massan som en hög med spikar och de olika minoriteterna som olika magneter. Några magneter ligger till höger och andra till vänster. Den starkaste magneten kommer att dra till sig störst mängd spikar. Ju fler spikar som går till den ena magneten, desto större kraft behöver den andra magneten för att få dem tillbaka. 

 Ett historiskt exempel på en framgångsrik minoriteter är den mormonska. Mormonerna är mycket disciplinerade och duktiga på att samarbeta både inom och över familjegränserna. Mormonerna föder också fler barn än den övriga delen av den amerikanska befolkningen, vilket kommer ge dem fördelar i framtiden. Du kan läsa mer om mormonerna i denna intressanta artikel ifrån bloggen Biopolitik. 

I dagens individualistiska samhälle blir vikten av att organisera sig viktigare och viktigare. I takt med att den västerländska majoritetsbefolkningens villkor försämras alltmer till följd av socialism, liberalism och atomisering kommer den framtida makten ligga hos de bäst organiserade minoriteterna och inte hos majoritetsbefolkningen. Den i slutändan segrande minoriteten kommer att kunna bilda den nya majoriteten. Viktigt att komma ihåg är att maktspel är nollsumspel. Om den ena sidan vinner mark innebär det att den andra förlorar med lika mycket. I slutändan måste någon förlora. Två radikalt olika minoriteter kan inte båda bilda en ny ordning utan att först besegra sina motståndare. 

Nollsumspelet gäller både på ett kulturellt, religiöst och politiskt plan. Om progressivister går framåt i populäritet så kommer traditionalister att backa i populäritet. Om muslimer vinner inflytande kommer kristna och andra icke-muslimer att förlora inflytande (kolla på utvecklingen i Libanon under andra halvan av 1900-talet). Om antalet socialister växer i antal kommer livet bli svårare för konservativa nationalister. Det finns bara en vinnare i slutändan. 

Vad behöver högern göra för att bli den starkaste minoriteten? Jag tror att det handlar om att dels skapa livsmöjligheter för människor och inte minst skapa en social plattform utanför politiken. I mitt nästa inlägg kommer jag att ge förslag på hur detta skulle kunna gå till praktiskt. 


The Swedish Paleocon

@swedishpaleocon 

Kommentera inlägget här: