The Swedish Paleocon

Kulturrevolution från höger!

Mångkultur + demokrati = inte sant

Kategori: Politik

Alla som följt ett antal val i Västvärlden i modern tid kan se ett tydligt mönster i hur olika demografiska grupper röstar. I både USA och Europa tenderar de politiska blocken att alltmer utgöra intressegrupper för olika kulturella och etniska grupper. Detta syns inte minst i USA där cirka 95% av den svarta befolkningen röstar vänster. Historiskt har den amerikanska vänstern samlat en ohelig allians mellan vit arbetarklass och landets etniska minoriteter. Denna allians har redan idag börjat brytas upp men kommer att brytas upp ännu mer. En tidig observant av denna tendens var Pat Buchanan som redan 2001 förutspådde den kommande etniska polarisering i sin bok The Death of the West. Buchanan observerade att George W Bush, trotts ambitiösa försök, aldrig lyckades locka till sig USA:s minoriteter (om man bortser från att han fick relativt många latinamerikaner att rösta på honom, dock inte fler än 35%). Buchanan uppmanade istället Republikanerna att försöka samla så många vita väljare bakom sig som möjligt, ett råd som den nuvarande presidenten tveklöst tog till sig i sin valkampanj, ett råd som resulterade i att han bröt Demokraternas segersvit i Rostbältet. I både USA och Europa röstar människor i allt större utsträckning utifrån kulturella och etniska block.    

Detta fenomen är i sig inte konstigt utan grundar sig i samma princip som att alla lämpliga föräldrar agerar i syfte att skapa en god framtid för sina barn. Alla människor, oavsett om de inser det själva eller inte, agerar utifrån sina specifika intressen. Ens agerande baseras hos de flesta på lojaliteten gentemot familj, släkt och vänner. Att agera i sitt folks (eller etniska grupps) intresse är enbart en förlängning av denna princip. Då olika samhällsgrupper tenderar att vilja föra sitt land i så radikalt olika riktningar måste man som högerman ifrågasätta om demokratin på sikt har någon som helst chans att överleva i ett mångkulturellt samhälle. 

Nationalismens grundläggande idé är att alla folk har rätt till sitt eget land och sin egen nation. Mänsklighetens historia har vi oändligt många tillfällen bekräftat denna idé då ingen mångkulturell statsbildning någonsin överlevt på sikt. På kort sikt har sådana statsbildningar alltid gått att hålla ihop med hjälp av statlig auktoritet. Men inte ens det har på sikt lyckats hålla ihop ett land med naturliga intressekonflikter inom befolkningen. Tvärtom har den statliga auktoriteten många gånger spätt på de interna konflikterna folk emellan likt en ångpanna som inte har möjlighet att lätta på trycket. 

En ångpanna kan aldrig i längden undgå sitt öde att sprängas om ångan aldrig tillåts att komma ut. Detsamma gäller ett folks längtan till frihet och ett eget land. En splittrad nation går alltid samma öde till mötes. Precis som hos ångpannan kommer även en folklig vilja att styra sitt eget öde få en explosionsartad utgång om viljan inte uppfylls. 

Utifrån dessa fakta kan vi dra slutsatsen att ett äkta folkstyre aldrig kan uppnås i ett mångkulturellt samhälle då olika folk kommer att dra åt olika håll samt att ingen grupp kommer att vilja styras av en annan. Splittringarna inom EU är bara en försmak av vad som komma skall. De demografiska splittringarna inom USA bekräftar just detta. Ju större ”mångfald” landet får desto mer ökar polariseringen. Splittringarna i USA är också ett utmärkt exempel på att en gemensam kultur och ett gemensamt språk inte räcker för att uppnå enighet. Trotts oändliga försök att ena svarta och vita är de amerikanska rasrelationerna värre än någonsin. Utöver splittringen mellan svarta och vita står den europeiskättade befolkningen inför en existensiell kris, värre än den i Sverige, på grund av massiv invandring från Latinamerika.   


 

Läsare av The Swedish Paleocon är säkerligen redan medvetna om att invandring i hela Västvärlden har utnyttjats av etablissemangets politiker som ett instrument att uppnå sina politiska syften. Ett av många exempel är Fredrik Reinfeldts vilja att omdana Sverige bort från välfärdssamhället med hjälp av invandring. Utifrån de faktum vi konstaterat ovan vet vi att ökad ”mångfald” inte enbart kan användas till att uppnå ekonomiska målsättningar utan också till att befästa politikerklassens maktpositioner. Med argument om att lösa det kaos de själva orsakat kan de befästa sin makt genom att återställa ordningen i samhället. De amerikanska reformerna efter 9/11-attackerna är några av många exempel på hur exempelvis övervakningen av medborgarna kraftigt ökade efter terrorattentatet. 

Efter otaliga terrordåd kan vi vänta oss att allt fler röster kommer att höjas för ytterligare övervakning och ökad ”säkerhet”. Ett av många exempel är Ungsvenskarna SDU:s förslag om att alla svenskar skall DNA-registreras. Förvisso handlar förslaget primärt om att bekämpa organiserad brottslighet men en DNA-registrering kan också användas till att bekämpa terror av olika slag. Incitamenten för detta kommer dessutom att öka i takt med att allt fler terrorbrott kommer att begås av Sveriges egna medborgare (”papperssvenskar”). Ungsvenskarnas ordförande, Tobias Andersson, försvarar förslaget med med den arroganta kommentaren: ”Vi ansåg att det viktigaste är att se till att få fast så många brottslingar som möjligt, inte att ta hänsyn till några lättkränkta personer med konspirationsteorier om hur det kan missbrukas”. Enligt mig bör inte högern halka ner i det mörka neokonservativa hålet utan inse att lösningen inte stavas ”polisstat” utan ”utvisning”.

 Vi kan också vänta oss att allt mer makt kommer att gå från folkvalda politiker till icke-folkvalda byråkrater och institutioner av olika slag med argument om att ”terrorn saknar gränser”. Detta har i stor utsträckning redan skett. 


 

Problemen kring det mångkulturella samhället kommer dock inte att stanna vid militant islamism då det är mer än religion som skiljer många av våra invandrare från den inhemska befolkningen. Av historien har vi lärt oss att det dessvärre inte krävs särskilt många olikheter folk emellan för att en konflikt skall uppstå. Titta bara på vad som kunde hänt mellan Sverige och Norge 1905. Om nu inte ens svenskar och norrmän i längden kunde leva ihop, trotts mycket lika kulturer samt hög grad av norsk självständighet, så är det än mer osannolikt att dagens olika folkgrupper skall kunna leva ihop. 

Utifrån de lösningar som dagens etablissemang erbjuder ser vi ingen lösning på terrorproblemen. Vi ser en vänster som tror att ökad fördelning av samhällets resurser till invandrare stoppar terrorn trotts att det inte finns några belägg för att de skulle strida av materiella orsaker. Vi har också en höger inte har något annat att erbjuda än att fortsätta inskränka den personliga integriteten. 

Adolf Hitler blev aldrig Führer genom att vinna val utan genom att rida på vågen av det kaos som kommunisterna skapade och som utmynnade i att riksdagshuset brann ned. Efter branden lyckades Hitler få igenom ett undantagstillstånd som gav honom makten att stifta lagar utan att få de godkända parlamentariskt. Vi bör inte bli alltför förvånade ifall maktens män och kvinnor av idag tar till liknande metoder till att stärka sina maktpositioner.   

/

The Swedish Paleocon 

@swedishpaleocon

Kommentera inlägget här: