The Swedish Paleocon

Kulturrevolution från höger!

Existerar det ens ”vit makt”?

Kategori: Alternativhögern, Metapolitik, Nyspråk, Politik

 

I den offentliga debatten om den radikala högern stöter man ofta på begreppet ”vit makt”, på engelska ”white supremacy”. Men vad betyder detta egentligen? Och framförallt; existerar det överhuvudtaget? 

Begreppet är ett exempel på språkets makt över tanken, på ett orwellianskt nyspråk. Genom språkets utformning kan överheten rama in människors tankar utefter egna värderingar. På detta sätt kontrollerar de oss, då kritik mot företeelse X inte går att uttrycka språkligt utan att framstå som ond. Ett exempel på detta är etablissemangets benämning på de afghanska bidragsmigranterna, också kallade ”ensamkommande flyktingbarn”. Genom att kalla de unga männen barn gör man det genast mycket svårare att kritisera de styrandes beslut att ge dem asyl. 

Genom att förändra språket arbetar våra motståndare med att förändra våra tankar. ”Vit makt”-begreppet vill i detta fall få oss att associera vissa typer av personer och rörelser med en tanke om att vita människor, baserat på raslig överlägsenhet, skulle ha rätten att förslava och underordna icke-vita. Man vill gestalta sina meningsmotståndare likt kung Leopold II av Belgien, den brutale kung som en gång ägde hela Kongo som sin personliga egendom, och dessutom hårt exploaterade landet med många döda kongoleser som följd. I sin tur vill man koppla ideologiskt liknande individer till nuvarande nationella och/eller konservativa debattörer. 

”Vit makt” är en för länge sedan utdöd idé, möjligen sista gången manifesterad genom de tyska nationalsocialisternas idé om livsrum i öst. De individer som idag brukar kallas ”vit makt”-människor är snarare separatister av olika slag. De söker inte dominans av andra, snarare en geografisk skilsmässa. Begreppet ligger helt i linje med det moderna narrativet att patriotism och fosterlandskärlek skulle innebära hat gentemot andra folk och länder. Genom att begära geografisk separation, ett eget land för sitt folk, påstås man per automatik vilja neka andra folk samma rätt. Du som trogen läsare av min blogg förstår givetvis att detta är fel, eller för att citera Jimmie Åkesson; ”Man hatar inte andra familjer för att man älskar sin egen”. 

Begreppet är istället ännu ett skällsord som tyvärr blivit såpass vanligt att ytterst få ifrågasätter ordens giltighet. Precis som med så många andra företeelser i samhället har de blivit så vanliga att vi inte ens ser hur felaktiga de är. Även respektabla debattörer brukar detta begrepp när ”vit separatism” vore en betydligt mer träffande benämning. Dock vill ju separatister bryta sig loss, vilket gör att begreppet inte får den auktoritära/totalitära association man vill sprida.  

Man kan så klart ha synpunkter på ”vita separatister” inom exemplevis den alternativa högern. Men att påstå att de står för vit överhöghet är djupt intellektuellt ohederligt. Med andra ord kan man inte säga att det existerar någon ”vit makt”-rörelse i ordets verkliga bemärkelse.  


The Swedish Paleocon

@swedishpaleocon