The Swedish Paleocon

Kulturrevolution från höger!

Än lever motståndet!

Kategori: Aktivism, Anti-Pride, Högern slår tillbaka, Kulturrevolution

 
Förhoppningsvis har ingen missat att den nationalistiska organisationen Nordisk Ungdom under lördagen genomförde en dramatisk aktion riktad mot Stockholm Pride. Från ”konservativt” håll, från ”finhögern”, kommer det höjas röster som säger att man minsann inte kan sympatisera med dessa ”nazister” och ”högerextremister”. Jag hävdar motsatsen. Det som Nordisk Ungdom gör genom sin aktion är inget annat än modigt och beundransvärt. Genom en enda aktion har de gjort större motstånd mot Pride-spektaklet än hela finhögern tillsammans. De visar att det fortfarande finns rakryggade män som är villiga att aktivt göra motstånd trotts hopplösa odds. 

En del av er som läser detta kanske tycker att jag höjer Nordisk Ungdom till skyarna, att jag just nu hyllar extremism. Jag håller inte med Nordisk Ungdom i allt och det finns definitivt aktioner från organisationen som jag omöjligen kan stå bakom. Dock har de gjort betydelsefulla insatser genom sitt motstånd mot den nuvarande ordningen. De är exempelvis de enda som motdemonstrerar mot Pride. Du som anser dig vara konservativ, men ogillar Nordisk Ungdoms aktion, bör ta dig en funderar och fråga dig varför det de gjort är fel. Kanske är du inte kritisk till själva budskapet men till det utomparlamentariska arbetssättet? I så fall vill jag upplysa dig om att makt inte enbart vinns genom val. Demonstrationer ger ett kraftfullt intryck oavsett vad man tycker om själva budskapet. I en politisk kamp behövs det olika pusselbitar, där varje bit har en egen roll att spela. Nordisk Ungdom är en sådan pusselbit. Sist men inte minst bör du fundera på vad du själv gjort, eller inte gjort, för att stå upp mot det som ger dig kväljningar. Vad har du gjort för insatts? Att göra motstånd behöver inte enbart handla om att vara gatuaktivist. Det finns flera tillvägagångssätt, välj ett som passar din livssituation. Då jag själv finner stor sinnesro i att skriva har jag valt att driva denna blogg. 

Nordisk Ungdoms aktion inger hopp inom den genuina högern. Den bevisar den organiserade minoritetens sprängkraft, visar vad endast en lite grupp män kan åstadkomma genom mod, sammanhållning och god organisering. 

Om någon av er som deltog i aktionen läser detta så skall ni ha ett stort tack från djupet av mitt hjärta. Det ni gjorde var fenomenalt och era handlingar kommer att gå till historieböckerna. Tappa aldrig hoppet. Denna artikel är tillägnad er. 

Tack! 


The Swedish Paleocon 

@swedishpaleocon