The Swedish Paleocon

Kulturrevolution från höger!

Manlig och kvinnlig attraktionskraft

Kategori: Biologi, Familjen, Politik

Vilka faktorer är det egentligen som styr vilka som har möjlighet, eller åtminstone goda chanser, att bilda familj? Vilka egenskaper är det vi människor, på ett biologiskt plan, uppskattar hos det motsatta könet när det kommer till val av livspartner? Finns det ett naturligt urval, och hur ser detta urval ut? Som högerman är detta viktigt att känna till både för sin egen personliga utvecklings skull men också för att få möjligheten att grundligt förstå varför kulturmarxismen är skadlig för familjen som institution. 

Om man tillåts att måla med bred pensel baseras kvinnors val av make oftast på partnerns förutsättningar att skydda kvinnor, barn och förmågan att försörja familjen. Detta är något som många kvinnor gör omedvetet och utan att erkänna det då de vill framstå som ”frigjorda”. Ytligheter som utseende har givetvis också inverkan men oftast bara på ett kortsiktigt plan. Även om en man med fördelaktigt utseende kan dra hem många erövringar blir ett långsiktigt förhållande och familjebildning omöjligt om de andra förmågorna jag nämnde ovan är alltför bristande. Kvinnor bryr sig inte primärt om sin man utan om sig själv och sina barn. Inget kostligt med det, utan fullt naturligt. 

Mäns val av kvinnor baseras på helt andra parametrar än vad kvinnor söker hos en man. Istället för trygghet, stabilitet och beskydd söker mannen egenskaper kopplade till fertilitet, möjligheten att föda barn. Visst, kulturella parametrar finns definitivt hos båda könen, men som sagt så pekar jag bara ut tendenser. De flesta män finner kvinnor attraktiva om de ser hälsosamma ut. En hälsosam kvinna föder ofta hälsosamma barn. Män är således betydligt ytligare än kvinnorna när det kommer till vad de finner attraktivt. 

Mäns och kvinnors biologiska preferenser hänger i sin tur ihop med hur de är skapade av naturen. Av biologiska orsaker har mannen en betydligt starkare sexualdrift än kvinnan. Männens starka sexualdrift gör dem i grund och botten betydligt mer polygama än kvinnorna som snarare är hypergama. Utifrån dessa premisser kan vi konstatera att mannens förökningsdrift går ut på att para sig med så många honor som möjligt för att på det sättet få ett maximalt antal avkommor. Kvinnans intresse är snarare att skaffa sig en partner och behålla honom. På det sättet uppnår hon sitt intresse av att få så många avkommor som möjligt. Dock nöjer sig inte kvinnan med vilken man som helst. Nej, kvinnor blickar oftast uppåt, mot den man som hon anser vara ”bäst” (det vill säga uppfyller så många av hennes kriterier som möjligt). Inte sällan är den ”bäste” mannen densamma som andra kvinnor också åtrår. Studier av babianflockar har visat att babianhanar som redan lyckats locka till sig ett par honor tenderar att snart få många fler. Slutsatsen vi kan dra av detta är att om vilden inom oss tillåts verka fritt får vi ett stort antal ensamma män samtidigt som vi får många otrygga kvinnor.   

När det kommer till val av partner är det alltså ingen slump att kvinnor ofta väljer äldre män och att män ofta väljer yngre kvinnor. Det finns något ordspråk om samlevnad som lyder att ”män föds fattiga och blir rikare med tiden” medan ”kvinnor föds rika och dör fattiga”. Unga män och pojkar saknar ofta möjligheter att på ett tillfredställande sätt försörja och skydda en familj. De klarar helt enkelt inte av det på grund av bristande mognad och livsfas. Däremot får de ofta bättre möjligheter längre fram i livet. Kvinnor blir däremot allt ”fattigare” ju äldre de blir i takt med att deras chanser att skaffa avkommor minskar. Jag skulle vilja rekommendera en Youtube-video av Lauren Southern och Brittany Pettibone som heter "The Consequences of ”Trading Up”". Filmen riktar sig främst till kvinnor men är även sevärd för män. Poängen de kommer fram till är den att kvinnor som väntar för länge med att binda sig, för att istället ständigt försöka ”byta upp sig” när det kommer till män, löper stor risk att mista allt, att bli för gamla och sedan inte ens lyckas binda sig med den ursprungliga partnern som de förr missnöjd med. Mycket sevärd video! 

Vilka slutsatser kan man då dra av dessa premisser? Dels kan man dra slutsatsen att män och kvinnor inte kan spela med samma taktik på samlevnadsmarknaden då de olika könen finner olika saker attraktiva. Bra att veta för den som letar efter en partner! Men framförallt är dessa insikter viktiga att ha med sig när man resonerar kring familjen och dess position i samhället. Jag kommer längre fram att publicera artiklar där dessa kunskaper är viktiga att ha med sig för att förstå innehållet. 


The Swedish Paleocon

@swedishpaleocon