The Swedish Paleocon

Kulturrevolution från höger!

Behovet av kuckpoliser

Kategori: Allmänt

 
Vad är egentligen det största hotet mot den genuina högerns framgång? Är det vänstern? Är det liberalerna? Är det media? Jag tror inte på någondera. Alla egalitära idéer, oavsett grad av radikalism, kommer med tiden att kollapsa under sin egen vikt. Eftersom människan är av naturen skapad ojämlik så innebär det att alla ideologier som baseras på detta helt enkelt är onaturliga, oavsett om det handlar om kommunism eller liberalism. Därav kommer de en dag falla under sin egen vikt. Fram tills dess kan dock dess makthavare hålla sig kvar vid makten genom att emellanåt kasta ut ett köttben, arrangera lite ”bröd och skådespel”, för att lugna de ilskna massorna. 

I en situation där egalitärerna håller på att förlora sitt inflytande kommer de göra vad de kan för att skademinimera. De kommer att försöka hitta kandidater som kan ersätta dem samtidigt som dessa kandidater inte får vara alltför höger. De kommer att försöka hitta kandidater från surrogathögern, den relativt politiskt korrekta högern, den oförmögna högern. Kandidaterna kommer att vara tillräckligt kritiska för att lugna massorna men också tillräckligt liberala för etablissemanget skall känna sig tryggt.  

För att förtydliga så skulle jag vilja ta upp det Republikanska partiet som ett exempel. Ingen har nog missat de flera månaderna långa intrigerna kring Republikanernas försöka att avskaffa ”Obamacare”. President Trump sitter på grund av surrogathögern fast i sitt reformerande av USA. Om den etablissemangskritiske libertarianen Ron Paul hade blivit president ’08 eller ’12 hade detsamma gällt honom. Jag anser inte att Sverige är riktigt jämförbart då helt andra förhållanden gäller hos oss. Dock finns det även här en konflikt inom högern mellan exempelvis kulturnationalister och etnonationalister, liberalkonservativa av olika slag (ex. neokonservativa) och mer traditionalistiskt/nationalistiskt lagda konservativa (så som jag själv). Personligen är jag motståndare till ”liberalkonservatismen” då den egentligen bara handlar om att införa liberalism i en långsammare takt. Neokonservatismen är även den en form av liberalkonservatism. 

Min poäng är att det varken är socialister eller liberaler som på sikt är det stora hotet mot den traditionella högern utan snarare liberala krafter inom de egna leden. När högern fått sitt momentum kommer starka krafter att försöka sätta den liberala falangen inom högern vid makten. På detta sätt kan dagens etablissemang hålla sig kvar vid viktiga maktpositioner. På detta sätt blir den nationella-konservativa oppositionen tandlös. De stora massorna kommer ha lugnat sig, de krafter som sitter vid makten kommer att vara oförmögna att förändra samhället och den övriga oppositionen för svag för att kunna göra någonting åt det. 

Icke-liberala högermän måste vara medvetna om detta hot och aktivt förebygga det. Därav behövs något som jag valt att kalla en kuckpolis. En kuckpolis är en grindvakt inom de egna leden som arbetar för att begränsa de liberalkonservativas inflytande på den övriga högern. När exempelvis någon skriver att konservatism går ut på att ”bevara liberala värden” har kuckpolisen en plikt att konfrontera detta påstående med att konservatismen har egna värden och att dessa varken är liberala eller egalitära. En ”konservativ” som använder konservatismen till att bevara, eller sprida, liberalism är ej konservativ och hör därmed inte hemma inom högern. 

Det finns olika typer av liberalkonservativa; de som är det av ren övertygelse och de som är det av okunskap. Jag har själv tidigare hävdat saker som jag idag skulle kalla liberala. De som är liberalkonservativa på grund av okunskap behöver bildas. De behöver komma in på rätt spår. Ett av syftena med denna blogg är att göra just detta, att utbilda människor som är nya inom högern, människor som på ett pedagogiskt sätt behöver introduceras till idéer som de innan aldrig varit i kontakt med. Dels därför att en hel del källor är på engelska. Dels för att media bara lyfter fram ett smalt spektrum av idéer. Därav behövs en plattform på svenska där nyfrälsta kan utveckla sina nya politiska uppfattningar. 

Ideologiskt drivna liberalkonservativa behöver man aktivt motarbeta och konfrontera då dessa annars riskerar att influera personer som annars hade hamnat inom den traditionella högern. När någon hävdar att islam är en dålig religion därför att traditionella muslimer är motståndare till Pride så bör en kuckpolis sätta ner foten och upplysa åhörarna/läsarna om att den riktiga högern inte heller förespråkar HBTQ, att X inte nödvändigtvis är dåligt bara för att islam förespråkar det.  

En debatt handlar sällan om att övertyga motparten utan snarare de runtomkring. Därför är det viktigt att det finns kuckpoliser inom rörelsen som sätter ned foten när någon resonerar alltför liberalt. Bli en kuckpolis du också! 


 

The Swedish Paleocon 

@swedishpaleocon

Kommentera inlägget här: