The Swedish Paleocon

Kulturrevolution från höger!

Att skapa ett civilsamhälle

Kategori: Politik

I mitt förra inlägg, Organiserade minoriteter och oorganiserade majoriteter, framlade jag tesen att det inte är de stora massorna som är avgörande för samhällsutvecklingen utan de organiserade minoriteterna. I detta inlägg vill jag framlägga lite förslag på hur den traditionella högern skall kunna uppnå sitt mål att bli den starkaste politiska minoriteten i samhället.  

För att den västerländska högern skall kunna utvecklas till samhällets starkaste minoritet måste ett eget civilsamhälle skapas utanför politiken. För att människor skall våga engagera sig inom den genuina högern måste incitamenten öka och riskerna till följd av deltagandet minska. Detta anser jag man gör bäst genom att skapa en egen kulturell och ekonomisk infrastruktur. 

Jag har gjort en lista på förslag på saker som kan behövas skapas för att uppnå detta parallella civilsamhälle. Målen kan vara svåra att uppnå men å andra sidan är också de svåraste målen de som har störst betydelse. Det som behövs är bland annat: 

-Egen media: Alternativ media behöver på sikt bli etablerad media. Det finns inget intresse av att vara ”oetablerad” för alltid utan målet bör vara att bli normaliserad. Dock inte på bekostnad av idéerna. Alternativmedia bör alltså inte gå Sverigedemokraternas liberala väg för att bli normaliserade. Alternativ media är redan på god väg att få genomslag på riktigt. Det kanske mest framgångsrika exemplet är paleokonservativa Fria Tider.

-Egna tankesmedjor: Även här är högern på god väg. Exempel på tankesmedjor inom högern är identitära Motpol och nystartade Nordisk Alternativhöger. Motpol har rönt stora framgångar i sitt opinionsarbete. Dock tror jag att det skulle behövas en bredare tankesmedja, en som samlar mer eller mindre hela högern inom sig. Människorna som driver smedjan bör ha en ganska bred variation av bakgrunder och ståndpunkter. De kan komma ifrån både KDU (tro mig, det går fortfarande att hitta många bra människor där) och den identitära rörelsen. Alla under samma tak. Tyvärr är verkligheten en annan. Beröringsskräcken är stor inom högern, tyvärr till och med hos SD. Det som behövs är en fortsatt nedmontering av politisk korrekthet, något som alternativmedia är i full gång med att göra.  

-Egna pubar och mötesplatser: Det sociala livet är viktigt för alla människor, inte minst för de som inte riktigt passar in i den kulturella hegemoni som råder i vårt samhälle. Att skapa sociala plattformar i form av antingen officiella eller inofficiella mötesplatser är en bra grogrund för en stark grupplojalitet, ett kännetecken för en stark minoritet. 

-Egen app: Den österrikiska identitären Martin Sellner har tagit fram en app som kopplar ihop patrioter med varandra. Syftet är att patrioter av olika slag skall kunna få kontakt och umgås med varandra. Appen är också till för att samla människor i händelse av exempelvis en demonstration. Intressant idé! Något att spinna vidare på.  

-Egna skolor/utbildningar: Den riktiga högern måste arbeta för att kunna få fram egna skolor och utbildningar. Inom den liberala/”borgerliga” högern finns exempelvis redan skribentutbildningar som Timbros ”Stureakademin”. En annan framstående skribentutbildning är SMB:s skribentskola. Efter att utbildningen avslutats slussas många vidare mot att bli ledande opinionsbildare inom den liberala högern. Den genuina högern måste också kunna erbjuda utbildningar som dessa. Patrick Forsén och Björn Herstad driver ett ambitiöst försök till detta genom Dackeinstitutet. Även om de gör ett bra jobb så behöver dessa initiativ bli fler och projekten behöver backas upp med mer resurser. Idéinstituten behöver också nå ut till en bredare massa och inte bara till de redan frälsta. Det gäller att nå ut till de som ännu är oslipade diamanter, de som har en sund grundinställningen till kultur och politik men som ännu inte lyckats se sammanhangen och kunnat renodla sina idéer. 

-Egen arbetsförmedling: En viktig anledning till att många människor inte uttrycker sina högeridéer offentligt är rädslan för att förlora sitt jobb, ej bli anställningsbar eller förlora möjligheten att göra karriär. Denna oro är särskilt befogad om man ser en framtida yrkesroll inom akademin eller kultursektorn. Dessutom är många företagsledare inom framgångsrika företag progressivister. Därav kan det vara svårt att nå toppositioner. Kapitalismens är dessvärre naturligt progressiv. Dock är den ljusa sidan att den konservativa/populistiska/nationalistiska högern är på frammarsch. I dagsläget säger sig cirka 20-25% av svenskarna sympatisera med Sverigedemokraterna. Det motsvarar ett par miljoner människor. Du finner dem i alla samhällets positioner. Därav finns potentialen att grunda en arbetsförmedling för människor med obekväma åsikter. Då SD idag är en mäktig kraft i samhället bör dessa ta initiativet till att hjälpa högermän/kvinnor med att få jobb. Kompetenta människor, som dessvärre hålls tillbaka av att de har ”fel” åsikter, kan få hjälp att lyckas i livet genom att partiets arbetsförmedling (eller en privat sådan) förmedlar dessa till företagsledare som sympatiserar med rörelsen. Detta kan i hemlighet utan att någon får reda på att företagsledaren anställer konservativa/nationella. Personligen tror jag att detta är en av de viktigaste pusselbitarna. 

-Egna Kulturföreningar: Ni som läst denna blogg ett tag känner till min hållning om att politikens utfall hänger på kulturen. Föreningar och institutioner som sprider en sund, traditionell, västerländsk kultur är tyvärr lika sällsynta som de är viktiga.  

-Egna teatrar, skivbolag, förlag, filmbolag: Det är ingen slump att i princip alla artister och skådespelare är vänster. Det beror dels på att marknaden de riktar sig mot, ungdomar i allmänhet, är vänster och feminiserade. Men framförallt beror det på att kulturbranschen domineras av vänstervridna progressivister, som i sin tur påverkar ungdomarna de riktar sig mot, som i sin tur alltmer efterfrågar det de producerar. Högern behöver bryta detta mönster genom att erbjuda alternativ kultur som sprider våra värderingar. För att detta skall kunna fungera behövs dels en marknad för det. Denna marknads storlek är svår att uppskatta och beror antagligen på vilken typ av kulturuttryck och budskap det är. Memer är ett bra första steg mot detta men på sikt behöver högern även kunna producera lite mer ”finare” kultur som även den breda massan kan ta till sig. Nackdelen som högern har, som vänstern inte hade när den tog över våra institutioner, är att kulturbranschen är så politiskt styrd. Högerkultur kommer aldrig att få bidrag till sina ändamål (om nu detta ens är önskvärt). Därav blir det extra viktigt att anpassa den kulturella produkten mot den marknad som nog ändå finns. Kulturuttryckens budskap måste också anpassas och paketeras på ett sätt så att även de ej frälsta också kan uppskatta budskapen. Man måste inte gå ”all-in” direkt utan kan förskjuta budskapen åt höger i takt med att den politiska och kulturella hegemonin sakta men säkert närmar sig oss. 

-Egna teologiska tankesmedjor/organisationer: Ett sätt för kulturmarxisterna att underminera kristendomen, stommen i vår västerländska kultur, är att infiltrera kristna nätverk. Svenska Kyrkans radikalt liberala teologi är inte bara rent fientlig mot äkta kristendom utan skrämmer också bort människor från den kristna tron i sin helhet. Därav behövs institutioner som upplyser om kristendomens sanna budskap och värderingar. Institutionerna kan vara tillför att dels dra till sig människor till kristendomen men också om att få redan religiösa människor att inte bli teologiskt liberala utan stå fast vid traditionalismen. På så sätt kanske även Svenska Kyrkan kan påverkas på sikt.

-Högervänliga företag: Detta hör i mångt och mycket ihop med att skapa en egen arbetsförmedling. Högervänliga företag behövs dels för att kunna skapa karriärmöjligheter till högermän men också för att skapa goda förutsättningar för rörelsen i sin helhet. Vänligt inställda företag kanske kan ge extra bra priser på sina varor och tjänster till högerrörelsen och dess medlemmar. Genom att ha ett gott kontaktnät i företagsvärlden skapas goda förutsättningar för att skapa det community vi behöver. 

-Eget universitet: Universiteten är ett av samhällets viktigaste institutioner. Tyvärr har vänstern tagit över dem och styr numera med järnhand. De är herren på täppan och kommer inte att lämna ifrån sig sina maktpositioner frivilligt. Akademins medel är också politiskt styrda. Med andra ord blir det svårt att infiltrera dem på samma sätt som kulturmarxisterna en gång gjorde. Är du öppet höger blir det i princip omöjligt att verka inom denna sfär då dina inkomster styrs politiskt. Inom akademin blir dessutom många unga människor kulturellt, politiskt och spirituellt förstörda. Därav finns det ett behov av egna universitet där mer högerorienterade människor styr. Jag har själv inga kunskaper alls om universitet startas rent praktiskt eller om försök genomförts tidigare samt med vilket resultat. Behovet kvarstår likväl. 

-Egen bank: Enligt Driva eget krävs ett kapital på minst 50 miljoner kronor för att starta en bank. Därutöver kommer ett omfattande regelverk som jag inte är insatt i. En högerbank, eller åtminstone en politiskt neutral bank, vore på sin plats när det kommer till att finansiera initiativen nämnda ovan. Bankernas kontroll av kapitalet, i kombination med ett framtida kontantfritt samhälle, kan komma att skapa stora problem för kontroversiella politiska aktörer, främst sådana från höger. Ett känt exempel på detta är det franska nationalistpartiet Front National:s problem med att få låna pengar. Frankrikes banker vägrar låna ut pengar till partiet, lån som andra partier inte har några problem att få, vilket gör att de tvingas vända sig till ryska banker. Därefter följer anklagelser mot partiet om att de är Putins nyttiga idioter. I takt med högerns framsteg kommer högerns motståndare att sätta hårt mot hårt. Ett steg i detta kan vara att bankerna vägrar att låna ut pengar till oss eller i värsta fall fryser våra konton. Därav nödvändigheten av en tillförlitlig bank.  


 

Högern måste inse kopplingen mellan politik, kultur och religion. Högern måste bli något mer än politik, den måste bli en del av en livsfilosofi, den måste vara en del av hela en människas tillvaro och livsval. Högern behöver också kunna erbjuda ungdomar livsmöjligheter som inte begränsas av deras åsikter. Att använda sin yttrandefrihet får aldrig vara ett hinder för karriären. Sverige är ingen diktatur som sätter dig i fängelse för åsiktsbrott (om man räknar bort HMF-lagstiftningen). Dock riskerar du din karriär, förföljelser från journalistkåren och angrepp från vänsterextremister. Därutöver finns också en social stigmatisering på grund av polariserande politik och lögnaktig propaganda från media. Sammanfattat behöver högern skapa ett eget, alternativt, civilsamhälle. 

För att högern skall kunna åstadkomma detta behövs främst två saker; pengar och entreprenörer. Högern behöver sin egen George Soros, en person som har gott om pengar och som kan tänka sig att pumpa in resurser på rätt ställen. Det behövs också entreprenörer och eldsjälar som kan starta upp de verksamheter som jag nämnde ovan. Högern behöver utöver detta samarbeta med liknade rörelser över nationsgränserna. Detta görs redan men är ändå viktigt att påpeka. 

Summan av kardemumman är att de människor som sympatiserar med oss behöver agera och sluta sitta på sina händer. Alla kan vi göra något. Det behöver inte nödvändigtvis vara så märkvärdigt. Det kan vara alltifrån att stötta alternativmedia genom en plusprenumeration till att aktivt arbeta med att sprida våra idéer. Har du därutöver något att bidra med, exempelvis pengar eller inflytande, så har du verkligen anledning att agera och vara delaktig. På vilket sätt du gör det får du avgöra utifrån dig själv och din omgivning. Men ju mäktigare du är, och ju förmögnare du är, desto mer kan du påverka och därför har du också ett ännu större ansvar än andra. Sitter du på pengar du inte behöver; gör något gott med dem. Är du VD på ett företag; hjälp högern med att ge extrapriser eller erbjud jobb till en högerman, ingen behöver få veta något. Sitter du på en intellektuell resurs i form av kunskap och perspektiv; börja dela med dig av dina tankar och resonemang. Det kan göras både i eget namn och under pseudonym. 

Segern är inte vår per automatik, vi måste aktivt arbeta mot den. Så res dig upp och dra ditt strå till stacken! 


The Swedish Paleocon 
@swedishpaleocon 

Uppdatering: Dagen efter att detta inlägg publicerats läste jag på Nordic Wears Facebook-sida att de trakaseras av bankerna som vägrar att ge dem sina tjänster. Nordic Wear drivs av högersympatisörer och har bland annat blivit kända för att ha tagit ställning mot Pride-rörelsen. Läs mer om bankenras trakaserier här. 

 

Kommentera inlägget här: